وبسایت وکیل یاب ضمن معرفی وکلا به بازدیدکنندگان سایت ، به اشخاص نیازمند وکیل نیز این امکان را می دهد. که ، وکلا را بر اساس معیارهای  مختلف از جمله تخصص و محل فعالیت جستجو نمایند .