سعید پرسید 11 ماه قبل
سلام خواهرم میخواد مهریه اش رو اجرا بزاره کجا باید مراجعه کنه؟
1 پاسخ
محمد قاسم معتبرزادهمحمد قاسم معتبرزاده پاسخ داد 11 ماه قبل
ابتدا ضمن همراه داشتن اصل مدارک از جمله کارت ملی ، شناسنامه و سند ازدواج به دفترخانه ی ازدواجی که ازدواج آنجا به ثبت رسیده مراجعه نمایند و فرم تقاضای صدور اجراییه را ضمن معرفی تمامی اموال زوج ، تکمیل نمایند و پس از صدور اجراییه جهت پیگیری به اجراییات ثبت اسناد مراجعه نمایند.