نمونه شکایت جعل اوراق ابلاغ و گزارش خلاف واقع

 

بنام خدا
شاکی: فرزند : کد ملی :
آدرس:کرج- حصارک-
مشتکی عنهم:
1) فرزند: کد ملی :
آدرس:
2)مامورین ابلاغ در پرونده های استنادی
3)افراد گیرنده ابلاغهای مربوطه
موضوع جرم:جعل و تزویر در اوراق ابلاغ و تبانی و ارائه گزارش خلاف واقع در ابلاغ اوراق قضایی
محل وقوع جرم : دادگستری
ادله و مستندات: محتویات پرونده های شعبه شورای حل اختلاف و اجرای احکام شورای حل اختلاف – عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی-استماع شهادت شهود-اتیان سوگند- اخذ استعلام از مراجع مربوطه-ارجاع امر به کارشناس رسمی
دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان
با سلام؛
احتراماً، در ارتباط با پرونده بکلاسه مطروحه در شعبه شورای حل اختلاف و کلاسه های مطروحه در اجرای احکام شورای حل اختلاف باستحضار آن عالی مقام میرساند:
خانم ، در تاریخ به عقد نکاح دائم اینجانب در آمده و پس از مدتی بنای ناسازگاری گذاشته و به قصد اخذ احکام با استفاده از حیله و تغلب (جهت عدم اطلاع اینجانب از طرح و تقدیم دادخواست)و استفاده از آراء برای جلب و بازداشت و در نهایت اخذ حکم طلاق به شرح ذیل اقدام می نمایند:
بدواً لازم به توضیح است که اینجانب و همسرم رابطه فامیلی ( زوج و زوجه دختر خاله و پسرخاله هستند) داشته و تا کنون زندگی مشترک را رسماً و عرفاً آغاز ننموده و همسرم دوشیزه میباشند.
همسرم تعمداً با درج نشانی منزل پدر خود به جای اقامتگاه واقعی بنده و ایضاً هماهنگی با مامور ابلاغ مربوطه جهت ثبت ابلاغها بدین شرح( اوراق به برادر و پدر مخاطب ابلاغ گردید) و طی مراحل دادرسی به صورت غیابی و در نهایت جلب و بازداشت اینجانب اقدام می نمایند.
بنده از تاریخ لغایت به جهت جعل و تزویر وحیله و تغلب و تبانی مذکور و ایضاً گزارش خلاف واقع مامور ابلاغ که منجر به بی اطلاعی از طرح دعوی و صدور رای و اجرائیه گردیده است در وضعیت بازداشت ( اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی )و در زندان اوین بودم.
به دلیل بی اطلاعی از محتویات پرونده مذکور و جهت یافتن شعبه و کلاسه و سوابق جهت ثبت واخواهی ، مدت زمان طولانی وقت صرف نموده تا در نهایت امکان واخواهی میسرگردیده و از زندان آزاد شدم.
صرفنظر از عمد و سوء نیت همسرم و خانواده ایشان در اعلام نشانی صوری و معرفی خود به جای بستگان اینجانب ، مامور ابلاغ مکلف به احراز سمت گیرنده اوراق ابلاغ با بررسی کارت ملی و تطبیق آن با مخاطب گیرنده اوراق قضایی می باشند و مامورین مذکور تعمدا با تبانی با همسرم اقدام به ارائه گزارش خلاف واقع نموده اند.
حالیه از محضر آن عالی مقام صدور دستور مبنی بر بررسی پرونده های بکلاسه و شعبه شورای حل اختلاف و ایضاً کلاسه های اجرای احکام شورای حل اختلاف جهت احراز واقع امر و تخلفات و جرایم صورت پذیرفته موضوع ماده 536 ق.م.ا و یا مطابق تشخیص قاضی محترم و سپس صدور دستور شایسته مبنی بر رسیدگی و محکومیت مشتکی عنهم مورد استدعاست.
با سپاس فراوان

وکیل