دادخواست ضم امین بر صغیر

 

خواسته : ضم امین بر صغیر و دستور مبنی بر صدور شناسنامه صغیر

دلایل و منضمات :1.کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی امین 2.استعلام از بیمارستان در خصوص ولادت صغیر 3. وکالتنامه

شرح دادخواست :
ریاست محترم اداره امور سرپرستی
با سلام
احتراماً، حسب توضیحات و مدارک و مستندات ابرازی از سوی موکل باستحضار آن عالی مقام میرساند:

موکل به واسطه ازدواج موقت شرعی دارای فرزند ذکور می باشد و لیکن به دلیل متواری شدن همسرشان و عدم اطلاع موکل از محل ایشان و نداشتن اطلاعات حقوقی و مراجعات متعدد به ثبت احوال و عدم صدور شناسنامه توسط این اداره به دلیل عدم وجود گواهی ولادت یا حکم دادگاه ،علیرغم گذشت بیش از سیزده سال از تولد ایشان ، نسبت به اخذ شناسنامه برای فرزند خویش تا کنون موفق نبوده است ولیکن وی را با نام فامیلی خویش در مدرسه ثبت نام نموده است. اکنون با تغییر سیستم آموزشی به جهت عدم ارائه شناسنامه از ثبت نام ایشان در مقطع بالاتر ممانعت گردیده است لذا تقاضای استعلام از بیمارستان قمر بنی هاشم جهت اخذ گواهی ولادت صغیر و صدور دستور شایسته مبنی بر ضم موکل به عنوان امین موقت جهت انجام کلیه امور ایشان و صدور دستور مبنی بر صدور شناسنامه برای صغیر به نام مادر را از محضر آن عالی مقام دارند.
با تشکر و تجدید احترام

نمونه دادخواست ضم امین بر صغیر و دستور صدور شناسنامه صغیر