نمونه دادخواست اثبات نسب و دستور صدور شناسنامه

خواسته : اثبات نسب و دستور صدور شناسنامه برای فرزند توسط ثبت احوال

دلائل و منضمات : 1.کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی 2.استعلام از بیمارستان در خصوص ولادت صغیر 3. وکالتنامه

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام

احتراماً، حسب توضیحات و مدارک و مستندات ابرازی از سوی موکل باستحضار آن عالی مقام میرساند:

 

موکل به واسطه ازدواج شرعی و قانونی دارای فرزند ذکور می باشد و لیکن به دلیل متواری شدن همسرشان و عدم اطلاع موکل از محل ایشان و نداشتن اطلاعات حقوقی و مراجعات متعدد به ثبت احوال و عدم صدور شناسنامه توسط این اداره به دلیل عدم وجود گواهی ولادت یا حکم دادگاه ،علیرغم گذشت بیش از سیزده سال از تولد ایشان ، نسبت به اخذ شناسنامه برای فرزند خویش تا کنون موفق نبوده است ولیکن وی را با نام فامیلی خویش در مدرسه ثبت نام نموده است. اکنون با تغییر سیستم آموزشی به جهت عدم ارائه شناسنامه از ثبت نام ایشان در مقطع بالاتر ممانعت گردیده است لذا تقاضای استعلام از بیمارستان جهت اخذ گواهی ولادت صغیر و صدور دستور شایسته مبنی بر اثبات نسب موکل به عنوان مادر صغیر و صدور دستور مبنی بر صدور شناسنامه برای صغیر به نام مادر را از محضر آن عالی مقام دارند.

نمونه دادخواست اثبات نسب و دستور صدور شناسنامه

با تشکر و تجدید احترام

لایحه