نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب رابطه نامشروع

ریاست محترم دادگاه عمومی جزایی تهران
با سلام؛
احتراما در خصوص پرونده شماره در مهلت مقرر و در اعتراض به قرار منع تعقیب شماره اصداری از شعبه سوم دادیاری دادسرای ناحیه عرایض به شرح آتی در نقض قرار منع تعقیب معترض عنه و جلب به دادرسی به استحضار آن عالی مقام می رساند.
شرح ماوقع
1. دادیار محترم در قرار صادره فقدان دلیل کافی را استدلال نموده اند در حالی که مطابق پاسخ شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول) ریز مکالمات شماره همراه متعلق به متهم ردیف دوم در قالب سی دی ضمیمه پرونده گردیده است و لیکن به بهانه عدم حضور وکیل شاکی بررسی نشده است!!!!!.
2. اینجانب چهار مرتبه (به شرح لایحه تقدیمی مورخ ) به پلیس امنیت مراجعه نموده و لیکن مسئول مربوطه بر خلاف دستور دادیار محترم بدون اخذ جواب استعلام شرکت ایرانسل (که تا آن زمان آماده نبوده)به دادسرا ارسال نموده اند.
3. همانگونه که خدمت دادیار محترم عرض شد شهودی( از جمله پدر متهم ردیف اول) نیز در این رابطه موجود می باشند ، که با توجه به عدم تمایل موکل به کشیده شدن پای خانواده ها به دادگاه و محرز بودن امر از روی تعداد مکالمات و متن پیامک های ارسالی فی مابین متهمین صرفا یکی از شهود و مطلعین حاضر گردیده است.
4. دادیار محترم در سطر دوم قرار صادره به اصل برائت استناد نموده اند در حالی که اصل برائت در جایی قابل استناد است که ادله ای موجود نباشد، ولیکن در ما نحن فیه به سهولت با اخذ پرینت مکالمات و پیامهای ارسالی فی مابین و عنداللزوم استماع شهادت شهود علم حاصل می گردد.
5. مشتکی عنهما که هر دو متاهل بوده اند بیش از یک سال تاکنون ارتباط نامشروع از طریق مکالمه تلفنی و پیامکی داشته ، که متن پیامکها خود مثبت ارتباط تنگاتنگ و مستمر و عاطفی ایشان نیز می باشد.که این امر باعث از هم پاشیده شدن زندگی موکل و آسیبهای شدید روحی و روانی به ایشان گردیده است.
6. همچنین زوجین دارای فرزند مشترک می باشند و این رابطه نامشروع منجر به هتک حیثیت موکل و ایضا رفتارهای ایذایی زوج با موکل و اخراج ایشان از منزل مشترک به همراه نوزاد یک ساله گردیده است .
از محضر آن عالی مقام ضمن تعذر از تصدیع اوقات شریف و اطاله کلام و با توجه به عرایض فوق و اینکه مشتکی عنهما متاهل و دارای فرزند می باشند و ایضا جهت ممانعت از، از هم پاشیده شدن کیان خانواده و حفظ حرمت خانواده بدوا دستور مقتضی در راستای بررسی سی دی ریز مکالمات فی مابین مشتکی عنهما وعنداللزوم استماع شهادت شهود و سپس رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر نقض قرار صادره و جلب به دادرسی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب رابطه نامشروع

نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب رابطه نامشروع