نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب جرم مزاحمت

ریاست محترم شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه تهران
سلام علیکم
احتراما عطف به پرونده کلاسه به وکالت از آقای عرایض و دفاعیات خویش را در اعتراض به قرار منع تعقیب صادره به استحضار می رساند :
1- حسب گزارش کارشناس محترم پرونده متهم صرفا مالک طبقه همکف بوده و در سند مالکیت وی حق استفاده از پارکینگ وجود ندارد در حالی که موکل به استناد سند رسمی مالک ثبتی پارکینک و محق در استفاده از آن می باشد.
2- حسب قسمت اخیر نظر کارشناس “مقداری لوازم اسقاطی شامل لاستیک و صندلی و غیره در پارکینگ مشاهده گردیده “که به استناد شهادت شهود لوازم مذکور متعلق به متهم می باشد که با توجه به عدم وجود حق استفاده از پارکینگ برای ایشان تصرف ایشان در فضای پارکینگ علاوه بر برهم زدن نظم و زیبایی پارکینگ وهمچنین سابقه تحریک سارقین و سلب امنیت ساختمان ، تصرفی غیر مجاز بوده و مانع بهره برداری موکل از حقوق قانونی خود گردیده است که علیرغم تذکر موکل به ایشان همچنان به تصرف خود ادامه داده اند.
3- مکان وقوع جرم همانگونه که کارشناس محترم پرونده بیان نمودند مسکونی با موقعیت اداری می باشد ،که در حال حاضر بصورت کاملا اداری مورد استفاده قرار می گیرد.
4- در سالهای گذشته مدیر ساختمان آقای (موکل) بوده و چندین سال کلیدهای مشاعات دست سرایدار بود و چنانچه کسی کاری در مشاعات داشت به سرایدار مراجعه می نمود .
5- درست عکس اظهارات متهم در نظر کارشناسی درخصوص در اختیار قرار ندادن کلید مشاعات ایشان خود در صورتجلسه دادسرا در پرونده تخریب که اوراق آن در پرونده موجود می باشد، اقرار نموده که خود قفل مشاعات را شکسته و قفل جدید زده است که همان قفلها کماکان مورد استفاده قرار می گیرد.
6- در پی چند فقره سرقت سنگین از واحد موکل که پرونده های آن در دادسرا مفتوح است و سارق پیدا نشده است ، اداره آگاهی به موکل توصیه نمود بنا به شرایط ملک برای حفظ امنیت دوربین مدار بسته نصب نماید. لازم به ذکر است که با توجه به اینکه شرکت با مدیر عاملی موکل واقع در محل جرم طرف قرارداد با موسسه و وزارت می باشد و به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند لذا موظفند که اطلاعات محرمانه را حفظ نمایند و به همین خاطر موکل ضمن نصب دوربین مدار بسته ، دزدگیر را که در زمان تعطیلی فعال می گردد ،طوری تنظیم نموده است که در صورت بروز حادثه به پنج گوشی در پنج نقطه شهر اطلاع رسانی نماید ضمن آنکه اطلاعات آن به ارسال می گردد.
متهم در اظهارات خویش بیان نموده صدایی از سمت پنجره شنیده که توجه وی را جلب نموده و برای بررسی موضوع به محل ایجاد مزاحمت وارد گردیده در حالی که حسب فیلم ضبط شده دوربین مدار بسته که کارشناس محترم پرونده انتصاب آن را تایید نموده است ، وی در چندین نوبت (که فهرست پنج مورد آن ضمیمه می باشد) بدون ورود به محل اشیاء و وسایلی را پرتاب نموده و باعث ایجاد مزاحمت برای موکل گردیده است . تاریخ درج شده در فیلم در روزهای تعطیل یا ساعات غیر کاری بوده که مبین قصد مزاحمت متهم می باشد.
7- در خصوص فقدان عنصر معنوی در جرم سرقت با توجه به تکرار موضوع توسط متهم پس از هشدار موکل به وی ، قصد متهم از ارتکاب این عمل از دو فرض خارج نیست یا قصد سرقت داشته است ویا قصد مزاحمت چرا یک فرد عاقل و دارای حسن نیت با وجود هشدار طرف مقابل از تکرار عمل مجرمانه امتناع می نماید. ضمن آنکه محل اختفای مال مسروقه عنصر معنوی جرم را منتفی نمی سازد .
8- در خصوص اظهار نظر بازپرس محترم پرونده که “دلیلی بر اثبات بزه ارائه نگردیده ” باید عرض شود که خود متهم نیز ارتکاب اعمال مذکور را تایید نموده و نسبت به تصاویر ارائه شده دوربین مستقر در محل وقوع جرم تعرضی ننموده است و لیکن فقدان سوءنیت خود را به دلایل مختلف (البته غیر موجه) از جمله شنیدن صدایی از سوی پنجره ، اظهار داشته است.
لذا با توجه به عرایض فوق ومحرز بودن سوء نیت متهم از تکرار ارتکاب اعمال مجرمانه خویش با وجود اخطار قبلی موکل به ایشان و همچنین عدم اظهار نظر بازپرس در خصوص اتهام تصرف عدوانی متهم ، بدواً نقض قرار منع تعقیب و سپس صدور دستور شایسته مبنی بر تکمیل تحقیقات توسط بازپرس محترم پرونده مورد استدعاست.

نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب جرم مزاحمت