لایحه دفاعیه دعوا نفقه

 

بنام خدا
ریاست محترم شعبه خانواده دادگستری شهرستان
با سلام؛
احتراماً، در ارتباط با پرونده بکلاسه با موضوع مطالبه نفقه از تاریخ لغایت اجرای حکم ، مطروحه در آن شعبه محترم به شرح ذیل باستحضار آن عالی مقام میرساند:
1) بدواً باستناد ماده 103 ق.آد.م و ماده 13ق.ح.خانواده مصوب 91 و به دلیل سبق ارجاع در شعبه خانواده که پرونده بکلاسه با موضوع طلاق به درخواست زوجه مطرح رسیدگی است ، تقاضای تجمیع پرونده ها بواسطه تاثیر مستقیم آراء صادره را داریم.
2) باستناد بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م و مستنداً به محتویات پرونده بکلاسه و کلاسه اجرایی شورای حل اختلاف موضوع دادنامه مطالبه نفقه از تاریخ لغایت اجرای حکم ،که پس از بازداشت اینجانب همسرم انصراف کامل و عدم هر گونه ادعایی را کتباً اعلام که مستلزم بررسی ایراد امر مختومه تا تاریخ می باشد.
لازم به توضیح است که:
1) اینجانب و همسرم رابطه خویشاوندی نزدیک داشته و همسرم از وضعیت تمکن مالی بنده اطلاع کامل داشته و دارند ، لیکن پس از عقد نکاح با بهانه های واهی و دخالتهای مستمر خانواده همسرم از جمله برگزاری مراسم عروسی مجلل و غیره تا کنون نتوانسته ایم زندگی مشترکمان را شروع کنیم.
2) در سال 92 همسرم اقدام به طرح دعاوی مطالبه نفقه و مهریه نموده و نشانی منزل پدر خود را به عنوان نشانی اینجانب اعلام و نکته قابل توجه دیگر اینکه با امضاء ذیل اوراق ابلاغ به عنوان پدر / برادر اینجانب مانع از اطلاع اینجانب گردیده و در نهایت اقدام به جلب و بازداشت بنده در محل کار و سکونتم واقع در حصارک کرج می نمایند.
که در این خصوص حدود یک ماه در وضعیت بازداشت و در زندان اوین بودم و هیچگونه اطلاعی از شعبه رسیدگی کننده به دلیل عدم ثبت کلاسه شورا در سیستم رایانه نداشتم.
محتویات پرونده های بکلاسه و کلاسه اجرایی
3) اینجانب اقدام به تهیه منزل از سال 92 نموده لیکن نتایج آن پرداخت اجاره بها و استنکاف همسرم از حضور در منزل مشترک بود.
آیا با وجود رابطه خویشاوندی و باستناد عرف حاکم ، زوج جهت شروع زندگی مشترک مکلف به اقدام قضایی و دعوت همسر خود از طریق دادگاه هستند؟
هرچند همسرم نیز به دلیل واهی بودن دعوی مطالبه نفقه نشانی اینجانب را به صورت صوری و در نشانی منزل پدری خود اعلام نموده بودند.
زیرا در خلال مدت به قطع و یقین بنده نیز مانند سایر افراد برای همسرم هزینه های قابل توجه نموده و هدایای بسیار از جمله طلاجات و لباس و غیره تهیه نموده ام و هر زمان نیز نیاز مالی داشتند هیچ مضایقه ای ننمودم.
لیکن جای بسی تاسف است که شروع زندگی مشترک با مطالبات مالی و مهریه توام گردیده است.
4) حالیه اقدام به تهیه منزل واقع در حصارک کرج ضمن تهیه کامل لوازم و تجهیزات نموده ام که بدین وسیله از همسرم تقاضای حضور در منزل مشترک و شروع زندگی را دارم.
نشانی منزل مشترک:
از محضر آن عالی مقام بدواً تقاضای رسیدگی در خصوص ایرادات مطروحه و سپس اتخاذ تصمیم قضایی را دارم.
جهت احراز واقع امر صدور دستور مبنی بر ارسال پرونده های بکلاسه و کلاسه اجرایی شورای حل اختلاف و ایضاً استعلام از شعبه خانواده دادگستری مبنی بر اعلام تاریخ ارجاع پرونده جهت تجمیع دعاوی مورد استدعاست.
با سپاس فراوان

وکیل یاب