تقاضای اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت

بسمه تعالی

ریاست محترم ادارۀ ثبت اسناد و املاک …

با سلام،

احتراماً، نظر به این که حدّ … پلاک … متعلّق به این جانب … با محلّ مطابق نبوده و اضافه مساحت دارد. علی هذا، مستدعی است نسبت به اعزام نماینده و نقشه بردار در جهت اصلاح سند مالکیت طبق وضع موجود در محل اقدام گردد.

با تشکر

نام و نام خانوادگی (متقاضی)

امضاء

 

تقاضای اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت

ماده 149قانون ثبت

نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافهٔ مساحت دارد ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.

در صورتی که اضافهٔ مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد، ادارهٔ ثبت، سند را اصلاح و به ذی‌نفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعهٔ فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زاید بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.

تبصره: در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت می‌سر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیلهٔ ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

در صورت نیاز به وکیل متخصص از طریق لینک های تماس و واتساپ ذیل همین صفحه اقدام نمایید.